\n\n \n\n

Tại Kitz Micro Filter, chúng tôi luôn xem việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu.<\/p>\n

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của bạn là thuộc về bạn, vì vậy chúng tôi nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Đối với chúng tôi, giá trị cao nhất là sự tin cậy từ quý khách hàng. Vì vậy, chúng tôi thu thập thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của bạn và sử dụng thông tin cho các tiêu chí phục vụ bạn. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho các bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn.<\/p>\n

Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.<\/p>